Whānau Mārama
He kāhui whakakitenga o
ngā ringatoi Māori o nāianei.

Mō te wā tirotiro o Matariki i tēnei tau kua whakaahuahia ngā whiringa toa hei wāhi mō ngā kaitoi me ā rātou taonga. Ka waiho ngā ara honohono ki Commercial Bay hei wāhi kōrero pakiwaitara, whakawhitiwhiti mātauranga. Whaia te mahere hei whakaatu i ngā mahi tahi, hei kimi i ngā whetū e iwa o Matariki.
A cluster of exhibitions by contemporary Māori artists.

For the Matariki observation period this year a group of retail stores are reimagined as spaces for artists and their taonga. Commercial Bay’s connecting pathways become sites for storytelling and knowledge exchange. Follow the map to reveal the collaborations and find the nine whetū of Matariki.
Ngā Ringatoi – Artists
Jade Townsend
Riki Gooch
Graham Tipene
Inspiration Group
Lissy & Rudi Robinson-Cole
Nikau Hindin
Hana Pera Aoake
Emily Karaka
Angela Morton Room
Arielle Walker, Emily Parr
Maia Robin McDonald
Arapeta
Sam Bailey
Guardian Maia
Lazy Sneakers
Moana Fresh
Kereama Taepa
Jade Townsend
Riki Gooch
Graham Tipene
Inspiration Group
Lissy & Rudi Robinson-Cole
Nikau Hindin
Hana Pera Aoake
Emily Karaka
Angela Morton Room
Arielle Walker, Emily Parr
Maia Robin McDonald
Arapeta
Sam Bailey
Guardian Maia
Lazy Sneakers
Moana Fresh
Kereama Taepa
Ngā Ringatoi – Artists
Jade Townsend
Riki Gooch
Graham Tipene
Inspiration Group
Lissy & Rudi Robinson-Cole
Nikau Hindin
Hana Pera Aoake
Emily Karaka
Angela Morton Room
Arielle Walker, Emily Parr
Maia Robin McDonald
Arapeta
Sam Bailey
Guardian Maia
Lazy Sneakers
Moana Fresh
Kereama Taepa
Jade Townsend
Riki Gooch
Graham Tipene
Inspiration Group
Lissy & Rudi Robinson-Cole
Nikau Hindin
Hana Pera Aoake
Emily Karaka
Angela Morton Room
Arielle Walker, Emily Parr
Maia Robin McDonald
Arapeta
Sam Bailey
Guardian Maia
Lazy Sneakers
Moana Fresh
Kereama Taepa